Uppropet

Detta upprop kommer bland annat att skickas till:
 1. Morgan Johansson (s)
  Justitieminister
 2. Tomas Tobé (m)
  Rättspolitisk talesperson
 3. Adam Marttinen (sd)
  Rättspolitisk talesperson
 4. Johan Hedin (c)
  Rättspolitisk talesperson

Nu kräver vi rätten att få bära pepparsprej för självförsvar

I länder som Tyskland, Frankrike, Polen och Italien är det lagligt att bära pepparsprej. Det är också lagligt att försvara sig med det om kravet på självförsvar är uppfyllt. Att det är så ger en rejäl trygghet för många, speciellt för äldre och kvinnor. I Sverige är det förbjudet att bära pepparsprej, om man inte har licens för det, vilket i stort sett ingen får. Alltså är medborgaren utlämnad åt sin egen förmåga att värja sig med nävarna. Det brukar sällan gå bra eftersom illgärningsmännen oftast är duktigare på att utöva våld och hot om våld – inte sällan har de också övertag initialt.

Allt fler svenskar känner sig otrygga, de sexuella övergreppen ökar och polisen är underbemannad i bästa fall och obefintlig i värsta fall. När inte längre staten kan upprätthålla sin del av samhällskontraktet kräver vi som medborgare fler rättigheter och möjligheter för att kunna skydda oss själva om det värsta skulle hända.

Med det här uppropet kräver vi att Sverige legaliserar pepparsprej för laglydiga medborgare som de har rätt att bära på allmän plats. Hur de exakta detaljerna ska se ut lämnar vi åt någon mer juridiskt kunnig att reda ut, det viktiga är att vi får fler möjligheter att försvara oss och kan känna oss tryggare på våra gator och torg.

På initiativ av,
Legaliserapepparsprej.nu