Brevet

Till:
Justitiedepartementet och Sveriges politiska partier

Allt fler svenskar känner sig otrygga och många menar att de inte längre vågar lämna sitt hem om kvällarna. Våldtäkter och sexuella övergrepp ökar, samtidigt som polisen är underbemannad och allt färre patrullerande poliser syns i våra städer.

Jag kan inte längre acceptera att vi inte, till skillnad från till exempel de som bor i Tyskland, ska ha rätten att på ett effektivt sätt kunna försvara oss med pepparsprej. Därför kräver jag att pepparsprej legaliseras så att vanliga människor inte riskerar att bli brottslingar för att vi vill skydda oss själva när polisen inte klarar av det.

Med vänliga hälsningar,
[Ditt namn]